วิธีการซ่อมแซม Windows Installer Package Error 1721

วิธีการซ่อมแซม Windows Installer Package…